ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A seikoboutique.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért és elfogadja azokat!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja! Ebben az esetben, ha mégis érdeklődik termékeink és szolgáltatásaink iránt, szívesen látjuk személyesen, üzletünkben.

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: TMC Kft. (Seiko Magyarország)
Székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 4/b.
Adószám: 10363731-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-067783
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: info@seikoboutiqe.hu
Központi telefonszám: +36-1-354-1204
Tárhely szolgáltató: Servergarden Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Az online áruház órákat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek online kizárólag a seikoboutique.hu-n, a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét tartalmazzák. A termékek átvehetők házhoz-szállítással, személyesen vagy utánvéttel. A szállítás módozatai a rendelés alatt részletesen megtekinthetők.

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

Cégünk kizárólag Magyarország területén belül szállít ki.

A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Szállítási idő:

Készleten lévő termékek esetén: maximum 3 munkanap.
Külső készleten lévő termékek esetén: maximum 7 munkanap.

Figyelem! Az “előrendelhető” jelzéssel ellátott termékeknek nincs fixen meghatározható szállítási ideje, ezek kézbesítése a készletre való beérkezés függvényében, a vevővel történő személyes egyeztetést követően, közösen kerül meghatározásra!

Regisztráció

Vásárlás felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, új szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

A megrendelés folyamata:
1. A termékek kosárba helyezéséhez, vásárlásához regisztráció és belépés szükséges.
2. A bejelentkezett felhasználó a termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül, megtekintheti annak tartalmát.
3. Járjon el az első pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
4. Amikor minden terméket elhelyezett a kosarában, kattintson a jobb felső sarokban található kosár ikonra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti.
5. A regisztrált és belépett felhasználók a kosárban található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva küldhetik el a rendelést.

5. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

A megrendelés elküldésekor válik élővé.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 14-tól 16 óráig történik.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Garancia:

Lásd: Garanciajegy

Elállás joga:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén – a terméknek, – több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, – ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Elállási Jog pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató irodája előre egyeztetett időpontban a Fogyasztó rendelkezésére áll.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Adatkezelés:

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne.

Adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-92315/2015.

Szerzői jog

Minden jog fenntartva.

A seikoboutique.hu oldalon található szövegek, képek, grafikák, zenék, animációk és videofilmek szerzői jog védelme alá esnek. Az oldal tartalmának másolása, kereskedelmi célú felhasználása, megváltoztatása tilos!

Klubtagsági rendszer

Jelen ÁSZF a Technology Marketing Consulting Kft – Seiko Magyarország (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett Seiko Club szolgáltatásokhoz igényelhető klubtagság (a továbbiakban: „Klubtagság”) leírását és igénybevételének feltételeit szabályozza.

Jelen ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF hatálya az Üzemeltetőre, illetve a „A Klubtagság igénylésének feltételei, regisztráció” pontban foglaltaknak megfelelően Klubtagságot igényelő személyekre terjed ki.

1. Az Üzemeltető adatai:
Cégnév: TMC Kft. (Seiko Magyarország)
Székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 4/b.
Adószám: 10363731-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-067783

A Klubtagság igénylésének feltételei, regisztráció

Klubtag lehet
– minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
– valós személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési idő) megadásával regisztrál, elfogadja a jelen ÁSZF-et és megfelel a Klubtagság valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Klubtag”).
– A Klubtagságot igénylő személy a regisztrációval elismeri, hogy teljeskörűen megismerte jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot, valamint, feltétel nélkül elfogadja jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket és annak teljes tartalmát.

Klubtagság igénylése

– A klubtagság a Seiko Club felületéről indított regisztrációval kezdeményezhető. Tájékoztatjuk, hogy minden regisztráltat alap esetben „Basic klubtag”-ként rögzítünk.
– A szerződéses jogviszony a Klubtag és az Üzemeltető között akkor kezdődik, amikor sikeresen regisztrált a Klubtagságért.
– A Klubtagság a sikeres regisztrációt követően érvényes. A Klubtagság megkezdési időpontja a sikeres regisztráció napja.
– A sikeres regisztrációt követően a Klubtagokat megillető kedvezmények kizárólag a Klubtagokat illetik meg.

Az Üzemeltető jogosult a Klubtagság igénylését elutasítani, amennyiben az igénylő:
– az igénylőlap kötelező mezőit hiányosan vagy hibásan töltötte ki,
– nem töltötte be a 18. életévét,
– nem természetes személy,
– nem magyarországi levelezési címet adott meg,
– a Klubtagság igénylése a jelen ÁSZF valamely rendelkezésébe ütközik.

A Klubtagság tartalma

Basic klubtagság
– A tagsága teljes ideje alatt elküldjük Önnek hírlevelünket, hogy mindig értesüljön az aktuális információkról és ajánlatokról. Később speciális hírlevél sorozatokra is feliratkozhat
– Aktív hírlevél feliratkozás esetén a tagsága teljes ideje alatt ingyenesen postázzuk Önnek a Seiko Magazin aktuális és újonnan megjelenő számait, melyek érdekességeket és szakma cikket egyaránt tartalmaznak

Silver klubtagság (feltétele legalább egy hivatalos magyarországi forgalmazótól vásárolt és regisztrált Seiko óra)
– A tagsága teljes ideje alatt ingyenesen postázzuk Önnek a Seiko Magazin aktuális és újonnan megjelenő számait, melyek érdekességeket és szakmai cikkeket egyaránt tartalmaznak
– A tagsága teljes ideje alatt elküldjük Önnek hírlevelünket, hogy mindig értesüljön az aktuális információkról és ajánlatokról. Később speciális hírlevél sorozatokra is feliratkozhat
– 30%-os alkatrész rendelési kedvezményt biztosítunk a klubfelületen elfogadott regisztrált óráidhoz.
– Premier előtti óravásárlási lehetőséget biztosítunk, így biztos lehet benne, hogy nem marad le egyetlen limitált szériás vagy kis példányszámú modell megvásárlásáról sem

Gold klubtagság (fetétele, hogy legalább 1.000.000 Ft értékben rendelkezzen hivatlaos magyarországi forgalmazótól vásárolt és regisztrált Seiko órával)
– A tagsága teljes ideje alatt ingyenesen postázzuk Önnek a Seiko Magazin aktuális és újonnan megjelenő számait, melyek érdekességeket és szakmai cikkeket egyaránt tartalmaznak
– A tagsága teljes ideje alatt elküldjük Önnek hírlevelünket, hogy mindig értesüljön az aktuális információkról és ajánlatokról. Később speciális hírlevél sorozatokra is feliratkozhat
– 30%-os alkatrész rendelési kedvezményt biztosítunk a klubfelületen elfogadott regisztrált óráidhoz.
– Premier előtti óravásárlási lehetőséget biztosítunk, így biztos lehet benne, hogy nem marad le egyetlen limitált szériás vagy kis példányszámú modell megvásárlásáról sem
– Lehetőséget kap, hogy részt vegyen zártkörű órabemutatóinkon és rendezvényeinken, melyeken kötelezettségek nélkül ismerkedhet meg óráinkkal és más klubtagokkal

Platina klubtagság (feltétele, hogy rendelkezzen legalább 2.000.000 Ft értékben hivatalos magyarországi forgalmazótól vásárolt és regisztrált Seiko órával)
– A tagsága teljes ideje alatt ingyenesen postázzuk Önnek a Seiko Magazin aktuális és újonnan megjelenő számait, melyek érdekességeket és szakmai cikket egyaránt tartalmaznak
– A tagsága teljes ideje alatt elküldjük Önnek hírlevelünket, hogy mindig értesüljön az aktuális információkról és ajánlatokról. Később speciális hírlevél sorozatokra is feliratkozhat
– 30%-os alkatrész rendelési kedvezményt biztosítunk a klubfelületen elfogadott regisztrált óráidhoz.
– Premier előtti óravásárlási lehetőséget biztosítunk, így biztos lehet benne, hogy nem marad le egyetlen limitált szériás vagy kis példányszámú modell megvásárlásáról sem
– Lehetőséget kap, hogy részt vegyen zártkörű órabemutatóinkon és rendezvényeinken, melyeken kötelezettségek nélkül ismerkedhet meg óráinkkal és más klubtagokkal
– Részt vehet olyan VIP rendezvényeken, melyekre kizárólag a legszűkebb ügyfélkör és a szakma képviselői látogathatnak el (Éves kollekció bemutató, üzletmegnyitó vacsora, stb.)
– Részesülhet ajtótól-ajtóig szerviz szolgáltatásunkban, így szinte egy lépést sem kell megtennie annak érdekében, hogy megjavítsuk óráját, ha szükség lenne rá
– Bizonyos modellekre igénybe veheti 5 éves, kiterjesztett garanciánkat
– Személyre szóló speciális ajánlatokban részesülhet

Magazin
– Azok a klubtagok, akik aktív hírlevél feliratkozással rendelkeznek, díjmentesen megkapják a Seiko Magazin aktuális számának egy példányát magyarországi postacímükre.

Adatkezelés és adatvédelem
– A regisztrációval a Klubtagok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a TMC Kft. esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje.
– Az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatás az Adatvédelmi Szabályzatban található.
– A regisztrációval a Klubtagok hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az Üzemeltető kommunikációs anyagokat küldjön a megaldott email címre és telefonszámra, melyet a Klubtag jogosult a Klubtagság ideje alatt bármikor visszavonni, így pl. leiratkozhat hírlevelünkről.
– Lemondás esetén az Üzemeltető nem vállal felelősséget, ha a Klubtagot esetleg veszteség éri, mert nem értesült akcióinkról, vagy más fontos ügyekről.

Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, ha a Klubtag a regisztrált óráját továbbértékesíti, az értékesítés tényét köteles jelezni a Seiko Magyarország (TMC Kft) felé. Ennek elmulasztása esetén az ezt követően jogosolulatlanul igénybe vett szolgáltatások, kedvezmények díjait a Seiko Magyarország (TMC Kft.) jogosult tovább hárítani.

A Klubtagsággal, kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz írásban tehető meg, melyeket a club@seiko.hu címre küldött levélben tehet meg.
A Klubtag reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének beérkezésekor az Üzemeltető az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja az esetet.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Klubtag valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából eredő, a Klubtag vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Klubtagság igénylése során (vagy azt követően) az Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Klubtagokat terheli.

Üzemeltető kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a kedvezmények igénybe vétele az Üzemeltetőnek fel nem róható okból hiúsul meg, vagy a Klubtagság idő előtti befejezésére kerülne sor.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy azonnali hatállyal megszüntesse a Klubtagságot, amennyiben a Klubtag neki felróható okból megszegi a Házirendet, a Klubtagsággal bármilyen visszaélést követ el, vagy nem tartja be jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. A Klubtag tudomásul veszi, hogy a Klubtagság ilyen okból történő megszűnésekor semmilyen követelést nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.

Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et a Klubtagok előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a regisztráció során megadott email címen értesítjük a Klubtagokat a bekövetkezett változtatásokról.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók.